داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
کیان
مدیر: امیرهادی غلامی
داروی گیاهی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار امام زاده حسن -بین مصلی و خ مصباح