فرهنگ
مدیریت: مرتضی ولیعیدی
لوازم التحریر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ قریشی پلاک: 123