لوازم خانگی(خدمات)
نوین اردوغانلار
مدیر: بهزاد رنجبر نوین
تعمیرات لوازم خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ آبان - کوچه شبیری -نبش کوچه چهاردهم پلاک: 3