سیسمونی
کلبه کودک
مدیر: ابراهیم یعقوبی
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی - خ امیری - پاساژ بازارچه