لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
لوازم ایمنی محمدی
مدیر: قاسم محمدی
لباس کار و لوازم ایمنی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی - خ فاطمیه پاساژ فروتن