لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
لوازم ایمنی محمدی
مدیریت: قاسم محمدی
لباس کار و لوازم ایمنی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی - خ فاطمیه پاساژ فروتن