فروغ طب ایرانیان
فروغ طب ایرانیان
مدیر: محمدهادی تورانلو
 فروش تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی
نمایندگی فروش سرسوزن سها دراستان البرز
شماره تماس:
32264901_32233603
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج ، چهارراه طالقانی کوی گلها ساختمان بنای ماندگار طبقه 4
ایمیل: