فروغ طب ایرانیان - تجهیزات دندانپزشکی - نمایندگی سرسوزن سها - نمایندگی فروش محصولات سوپا - نمایندگی فروش محصولات ایتنا - فروش کامپوزیت ایتنا - کرج
فروغ طب ایرانیان - تجهیزات دندانپزشکی - نمایندگی سرسوزن سها - نمایندگی فروش محصولات سوپا - نمایندگی فروش محصولات ایتنا - فروش کامپوزیت ایتنا - کرج
مدیریت: محمدهادی تورانلو
 فروش تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی
نمایندگی فروش سرسوزن سها در استان البرز
نمایندگی فروش محصولات سوپا در استان البرز
نمایندگی فروش محصولات دندانپزشک ایتنا محصول فرانسه
کتمپوزیت ایتنا فرانسه
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج ، چهارراه طالقانی، ابتدای خیابان گلها، ساختمان کاکتوس، طبقه اول
ایمیل:

تصاویر