تابلو سازی
تابلووساز هنرکار
مدیر: اسداله مصطفایی
تابلو سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان آزادگان - روبروی دادگاه انقلاب - جنب قنادی ستاره شهر