تابلو سازی
تابلووساز هنرکار
مدیریت: اسداله مصطفایی
تابلو سازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان آزادگان - روبروی دادگاه انقلاب - جنب قنادی ستاره شهر