سیستم برودتی و گرمایشی
محمدی
مدیریت: مهرداد محمدی
تهیه و توزیع انواع گازهای برودتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ شهید بهشتی - خ دکتر همایون پلاک: 85