خدمات فرهنگی
ایران دیسک
مدیریت: محمدرضا آقارضایی
پخش سی دی و دی وی دی خام
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ دانشکده - روبروی بانک صادرات