اغذیه -رستوران -سفره خانه
کترینگ لیمو
مدیریت: آرش رزاز
تهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بلوار طالقانی - خ بهار پلاک: 2