خورشید
مدیریت: مجتبی احمدی
تابلوسازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان هفت تیر - بلوار بلال - 200 متر به طرف - میدان توحید