مبلمان و لوازم اداری
روناک
مدیریت: فرامرز عباسی
لوازم اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ امیری پلاک: 23