فرش دستباف
ایلیا
مدیریت: حیدر و مهدی محمدیان
فرش و موکت
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن