کرج
مدیریت:
بانک ملی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
م شهدا - ساختمان شهرداری