آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه روحی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ شهید بهشتی، بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا، ساختمان پزشکان پردیس