ماشین های اداری ( فروش و خدمات )
خانه پرینتر
مدیریت: سجاد سجادیان
فروش و تعمیر ماشین های اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ هفت تیر - ضلع خارجی مرکز کامپیوتر کیش - واحد 107