عصر سوم
مدیریت: فریدون نصرتی
آتلیه عکاسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر جنوبی - بین چ کارخانه قند و مصباح - نبش ک شهدای جوان