علوی
مدیریت:
بانک ملی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ شهید بهشتی - ابتدای خ آبان