خرازی
کلبه دوستی
مدیر: یحیی قربانی
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - خ مصباح کوچه طرفه