خرازی
کلبه دوستی
مدیریت: یحیی قربانی
خرازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - خ مصباح کوچه طرفه