فرش دستباف
چپردار
مدیریت: حمیدرضا چپردار
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ ادهم پلاک: 56