آژانس-باربری-پیک موتوری حمل و نقل
نسیم
مدیریت:
آژانس کرایه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
برغان مقابل مسجد سجاد پلاک: 861