آموزشگاه رانندگی
نوید
مدیریت: عزیزاله عبدالملکی
آموزشگاه رانندگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نبش خ کشاورز طبقه 1