فرش ماشینی و موکت
محمدی
مدیریت: محمدحسین لطفی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م شهدا - خ مظاهری - ساختمان دانشگاه پیام نور