سیستم برودتی و گرمایشی
منظومه (ولیعهدی) - صنایع برودتی - حرارتی - کرج - خیابان آبان
مدیریت: سید محمد ولیعهدی
یخچالهای صنعتی و تزئینی - صنایع برودتی و حرارتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج ، خیابان آبان ، نبش پاساژ ویان