ابزار آلات صنعتی
حداد
مدیریت: میلاد حداد
رنگ و ابزار
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ طالقانی جنوبی - روبروی ایستگاه درختی