رینگ و لاستیک اتومبیل
میلاد لاستیک
مدیر: بهمن پریشان
لاستیک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بالاتراز چ مصباح - نبش ک تهرانی