خرازی
مهدی
مدیر: نسرین ایزدیار
لوازم خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - خ کیان پور