خرازی
مهدی
مدیریت: نسرین ایزدیار
لوازم خیاطی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - خ کیان پور