فروشگاه گلبرگ
مدیریت: مهدی داودی
صوتی و تصویری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ دانشکده - روبروی کوچه مدرسی