فرش دستباف
بهارستان
مدیریت: صفر جبارزاده
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ ادهم پلاک: 114