الکتریکی (لوازم و خدمات)
الکتریکی فردوسی
مدیریت: عباس یگانه فر
الکتریکی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ آبان پلاک: 100