گالری ساعت محمد
مدیریت: محمد پارسانیا
گالری ساعت
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج، خ بهشتی، خ شهربانی، روبروی فروشگاه چرخ ذوالفقاری