ابزار آلات صنعتی
ابزار رحیمی
مدیریت: احمد رحیمی
ابزارآلات صنعتی و ساختمانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ دانشکده - بین بانک صادرات و رفاه کارگران