ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
ابزار رحیمی
مدیر: احمد رحیمی
ابزارآلات صنعتی و ساختمانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ دانشکده - بین بانک صادرات و رفاه کارگران