خدمات فرهنگی
فروشگاه ماورا
مدیریت: رضا لشکری
پخش فیلم، کارتون، نرم افزار، بازی، DVD-CD-3D
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چهارراه دانشکده، جنب بانک صادرات