قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
نان شیرینی آنّه
مدیر: علی اکبر قورچی بیگی
پخت و توزیع شیرینی و آجیل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان کرج، ابتدای خ چالوس، مقابل پاساژ مرکزی، نان شیرینی آنّه