محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه A B C D
مدیریت: حمید مرادی
عرضه محصولات فر هنگی و بانک نرم افزاری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج ، سه راه گوهر دشت ، ابتدای یادگار امام