مبلمان و لوازم اداری
فروشگاه صاایران
مدیریت: خلیل رهنما
مبلمان اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ امیری کوچه غلامی