گالری پرتو - لوستر - آینه - شمعدان - میدان کرج - خیابان بهشتی
مدیریت: هادی مرادی
لوستر -آینه و شمعدان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج - خیابان دکتر بهشتی ، جنب بانک صادرات