آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه شفا
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج، اول دانشکده