گالری متین
مدیریت: مصطفی موسوی
پوشاک و لوازم ورزشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج - ابتدای بهشتی