صوتی و تصویری(خدمات)
فروشگاه حسین زاده
مدیریت: حسین زاده
لوازم صوتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان کرج - بلوار دانشکده - مقابل پاساژ دانشکده