داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
عطاری دنیا دیده
مدیر: عباسعلی دنیا دیده
عطاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان شاه عباسی - ابتدیا بلوار امام زاده حسن