فروشگاه اوراز
مدیریت: ذوالفقاری
عرضه تجهیزات کوه نوردی و سنگ نوردی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج - روبروی خ دکتر همایون پاساژ امیری طبقه 1