لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
حریق کرج
مدیر: حمید عظیمی
ابزار آتش نشانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ آبان پلاک: 12