لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
حریق کرج
مدیریت: حمید عظیمی
ابزار آتش نشانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ آبان پلاک: 12