فرش ماشینی و موکت
نفیس
مدیریت: یداله سالکی
فرش و تابلو فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ ادهم پلاک: 90