فروشگاه اخوان
مدیریت: مجید اخوان
لوازم التحریر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار قدس - بین چمران و دانشکده - بن بست دوم - جنب مدرسه شهید فهمیده