کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
پی ناز
مدیریت: علیرضا عبدالملکی
کافی شاپ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - بین مصلی و مصباح