پرده سرا
آل تیک
مدیر: فاطمه محمدی
پرده - پارچه پرده ای - طراحی و دوخت و اجرا -دکوراسیون داخلی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
پل آزادگان - ابتدای خ برغان - روبروی دادگاه انقلاب