تابلو سازی
نئون سازی نور
مدیر: آرش وهابی
تابلوهای نئونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی -مقابل پاساژ آزادی پاساژ زنوزی طبقه 1 پلاک: 41