کتابفروشی
باقری
مدیریت: اکبر باقری
کتاب فروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م توحید - خ مظاهری - نبش آبان پاساژ ویان طبقه همکف