لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
لباسکار آذین
مدیر: سجاد محمدی
انواع لباسکار -لوازم ایمنی - شارژ کپسول
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان کرج - خ بهشتی -خ فاطمیه پاساژ فروتن طبقه زیرهمکف