لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
لباسکار آذین
مدیریت: سجاد محمدی
انواع لباسکار -لوازم ایمنی - شارژ کپسول
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان کرج - خ بهشتی -خ فاطمیه پاساژ فروتن طبقه زیرهمکف